การฝึกรหัสมอร์ส

สำหรับวงการ QRP แล้ว รหัสมอร์สมีความจำเป็นมาก เปรียบเหมือน กุญแจ สำคัณที่จะนำเราเข้าไปยังโลกของวิทยุกำลังส่งต่ำการฝึกรหัสมอร์สก็มีหลากหลายแนวทาง แล้วแต่เจ้าของทฤษฎี แต่วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีมากคือ แนวทางของ Koch Koch เป็นนักวิทยาศาสตร์ ชาวเยรมัน เขามีแนวทางการฝึกรหัสมอร์สตามแบบของเขา โดยเรียกว่า Koch Method สรุปแนวทางของเขาแบบง่าย ๆ ได้ว่า เริ่มต้นฝึกโดยรับฟังเสียงตัวเพียง 2 ตัว ที่มีลักษณะของเสียงที่แตกต่างกัน (ความต่างทำให้ง่ายต่อการแยกแยะ) โดยเขาจะเริ่มด้วยการรับ ตัวอักษร K (ดาห์ ดิ ดาห์) และ (ดาห์ ดาห์) ความเร็วในการรับ เขาจะให้เร็วพอ ๆ หรือใกล้เคียงกับการใช้งานจริง และเมื่อเรารับได้ถูกต้อง เกิน 90 % ขึ้นไปให้เริ่มเพิ่มตัวอักษรที่ 3,4 ..ไปเรื่อย ๆ ทำอย่างนี้จนครบทุกตัวอักษร


ตัวอย่างลำดับตัวอักษรมีดังนี้

K M R S U A P T L O

W I . N J E F 0 Y V

, G 5 / Q 9 Z H 3 8

B ? 4 2 7 C 1 D 6 X

<BT> <SK> <AR>