ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ AM 50 mW เพื่อการศึกษาข้อมูลของชุดคิท
- เป็นชุดคิทเครื่องส่ง AM กำลังส่งต่ำ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ ส่งได้ในระยะใกล้ ภายในห้องเรียน หรือภายในบ้าน 
-ใช้กับแรงดันไฟเลี้ยง 12 โวลต์
- ความถี่ใช้งาน แถว ๆ 1,500-1,600 KHz สามารถปรับได้โดย Trimmer Capacitor หรือเพิ่ม-ลดค่า C2 และ C15
- เป็นระบบ โมโน สำหรับโรงเรียนที่ต้องการชุดคิทโปรดติดต่อล่วงหน้านะครับ

ราคา 

1 ชุด 350 บาท
2-10 ชุด 325 บาท
11-20 ชุด 300 บาท
21 ชุดขึ้นไป 290 บาท  

ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้ว
 คู่มือการประกอบ 
การทำงานของวงจร 

Q1 เป็นวงจรกำเนิดความถี่แบบ Colpitts oscillator สามารถปรับความถี่ได้เล็กน้อยที่ C1 ซึ่งเป็น Trimmer Capacitor วงจรกำเนิดความถี่สามารถใช้แบบ crystal ได้ แต่ crystal ความถี่ที่อยู่ในช่วงของวิทยุ AM อาจจะหายากสักนิด 

Q2 เป็น buffer ลดผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด ทั้งสายอากาศและ Q3 ที่ส่งผลต่อ Q1 นั่นก็คือทำให้ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้โหลดจะเปลี่ยนแปลง

Q3 เป็น RF AMP ขยายกำลังส่งให้สูงขึ้นนิดหน่อย ก่อนส่งออกอากาศ สำหรับการทดลองเพื่อกาศศึกษา กำลังส่งขนาดนี้ถือว่าพอเหมาะแล้ว

หลังจาก Q3 ก่อนออกอากาศจะมี C, C10,L3 และ C11 เป็นตัว matching และ filtering

Q4 เป็น audio amplifier ขยายสัญญาณเสียงขึ้นมาเล็กน้อย 
Q5 เป็นตัว modulation แบบ AM

รายการอุปกรณ์ 

R1,R2,R5,R10 = 10K  (น้ำตาล ดำ ส้ม ทอง)
R3 = 330 (ส้ม ส้ม น้ำตาล ทอง) หรือ 360 (ส้ม น้ำเงิน น้ำตาล ทอง)
R4,R12,R13,R15 = 1K (น้ำตาล ดำ แดง ทอง)
R6 = 2.2K (แดง แดง แดง ทอง)
R7,R8 = 470 (เหลือง ม่วง น้ำตาล ทอง)
R9 = 50 K (เกือกม้า) 503
R11 = 4.7K (เหลือง ม่วง แดง ทอง)
R14 = 220 (แดง แดง น้ำตาล ทอง)  หรือ 270 (แดง ม่วง น้ำตาล ทอง)

C1 = 40pF (Trimmer)
C2,C15 = 100pF (101) แบบ NP0 * หรือ 150pF ในกรณีที่จะลดความถี่ให้ต่ำลง
C3,C14 = 0.1(104)
C4,C5 = 0.0033uF (332)
C6,C7 = 0.01uF(103)
C8, C12 = 10uF
C9,C13 = 0.0022 uF(222)
C10 = 0.0039uF (392)
C11 = 0.001uF (102) 


Q1,Q2,Q3,Q4 = 2N3904
Q5 = 2N3906

D1 = LED

IC1 = 78L05

L1= 47uH (เหลือง ม่วง ดำ )
L2,L3=6.8uH (น้ำเงิน เทา ทอง)

เจ็กหูฟัง รุ่น PJ3014A
เจ็กสายอากาศ BNC
เจ็กไฟ DC รุ่น DC005
แผ่น PCB