ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 สำหรับสถาบันการศึกษา

ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 
ใช้ไฟ 5 โวลต์จาก USB
 มีจุดสำหรับต่อสายอากาศ
ปรับความถี่ได้โดยจูนค่า L
 

สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้

1 ชุด 350 บาท

2-4 ชุด ชุดละ 325 บาท
5-9 ชุดชุดละ 300 บาท
10-15ชุดชุดละ 275 บาท
16-20 ชุดชุดละ 265 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท


ราคานี้นวมค่าจัดส่งแล้ว

คู่มือการประกอบ
C 47 pF ตำแหน่งนี้ (LC OSC.) สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยถ้าลดค่าลง ช่วงความถี่ในการออกอากาศจะสูงขึ้น ถ้าเพิ่มค่ามากขึ้น ช่วงความถี่ที่ได้ก็จะต่ำลง เช่นที่นี้ใช้ 47 pF จะอยู่ในช่วงต้น ๆ ของความถี่ แถว ๆ  88 MHz บวก ลบ

สิ่งที่สำคัญคือต้องเลือกใช้ C ชนิด NP0  เพื่อให้ความถี่ driff น้อยที่สุด

เราสามารถเพิ่มระยะทางการส่งสัญญาณให้มากขึ้นได้โดยการใช้สายอากาศที่มีอัตราการขยายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น