ชุดคิทเครื่องส่ง FM - ไมค์ลอยขนาดเล็ก

ชุดคิทเครื่องส่ง FM - ไมค์ลอยขนาดเล็ก
เพื่อการศึกษาทดลองของนักเรียน
ระบบเสียง โมโน 
ใช้กับไฟ 1.5-9 โวลต์
ขนาดแผ่นวงจร 50.5 X 31.5 มม.
ระยะทาง :: จากการทดลองส่งสัญญาณในที่โล่งโดยใช้เครื่องรับวิทยุเทป Panasonic ใช้ไฟเลี้ยงจากถ่าน 9 V ในพบว่า สามารถส่งสัญญาณได้ดีไกลถึง 100 เมตร
 

สั่งซื้อ 
1-5 ชุด ราคาชุดละ  250 บาท 
 6-10 ชุด ราคาชุดละ 230 บาท
10 ชุดขึ้นไป 220 บาท
 รวมค่าจัดส่งแล้ว

รายการอุปกรณ์  https://drive.google.com/file/d/0BxgJ9QX1BWUyWUZrVkhRYWVFWWs/view?usp=sharing


การดูขั้วของไมค์