ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ FM CD2003

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ FM CD2003 สำหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรนี้ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 3 โวลต์ 

1 ชุด  ชุดละ ราคา 300 บาท 
2-5 ชุด ชุดละ 280 บาท
6-10 ชุด ชุดละ 250 บาท
10 ชุดขึ้นไป 235 บาท 

สั่งซื้อคลิกที่นี่ http://www.radio-diy.com/p/6

ชุดนี้ไม่มีลำโพง ต้องไปจัดหาเพิ่มเติม

การปรับแต่ง


ถ้าต้องการปรับความถี่แบบละเอียด นำเครื่องวัดความถี่ มาวัดที่จุด F ซึ่งเป็นจุดสำหรับวัดความถี่ Local OSC ความถี่ที่ได้จะอยู่ในช่วง 77.9-97.3 MHz สำหรับการป้อนสัญญาณด้านต่ำ หรือ 98.7-118.7 MHz สำหรับการป้อนด้านสูง (ความถี่ที่วัดได้อาจจะกว้างกว่านี้เล็กน้อย แต่ขอให้ปรับจูนแล้วครอบคลุมความถี่ที่ว่ามาเป็นอันใช้ได้)

จากนั้น ลองหมุนคลื่นไปรับสัญญาณจากสถานีอ่อน ๆ แล้วปรับ C2-1 จนรับสัญญาณได้ดีที่สุด