เครื่องส่ง FM / ไมค์ลอย 3 ทรานซิสเตอร์ มีไมค์ในตัว
  • กระแสไฟฟ้า 5-15mA
  • แรงดันใช้งาน DC 3-6V ** จากการทดลองแล้วสามารถใช้กับไฟ 9 โวลต์ได้
  • ระยะทางในการส่งสัญญาณ 5-50 เมตร
  • ความถี่ในการส่งสัญญาณ 88-108MHz ปรับความถี่ได้โดยการปรับจูนที่ L4
  • ขนาดแผ่นวงจร 53*40mm
  • สินค้าเป็นชุดคิทลูกค้าต้องเอาไปบัดกรีเอง
  • ดาวน์โหลด Schematic

 สั่งซื้อคลิกที่นี่ http://www.radio-diy.com/p/99
 
การทำงานของวงจรแบบคร่าว ๆ

Q1 = ทำหน้าที่เป็นปรีไมค์ ขยายสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน แบบคอนเดนเซอร์ให้มีความแรงพอเหมาะกับการใช้งาน
Q2 = กำเนิดความถี่และผสมคลื่นแบบ FM
Q3 = ขยายกำลังส่ง (RF Power Amp) ให้มีความแรงพอประมาณเพื่อส่งออกอากาศ
C9, C10,L3 = Low pass filter คอยดักจับความถี่สูงกว่าที่ต้องการให้ลงกราวด์
JK1 = Jack รับสัญญาณเสียงจากภายนอกและยังเป็นสวิตช์ตัดต่อระหว่างสัญญาณเสียงจากภายนอกกับไมโครโฟนภายในอีกด้วย