ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ ไอซีเบอร์ BA1404 (แบบบัดกรีแล้ว)
  • ชุดคิทเครื่องส่ง BA1404 ขยายกำลังส่งด้วยทรานซิสเตอร์ 9018
  • วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 3 โวลต์
  • ระบบ Stereo
  • ใช้สายเจ็กสัญญาณ input เป็นสายอากาศ
  • ปรับความถี่ที่ส่งออกอกาศด้วย Variable Capacitor
  • การส่งสัญญาณไม่ได้ไกลมาก เหมาะกับการใช้ภายในบ้านรัศมีประมาณ 10-50 เมตร
  • สินค้าเป็นแบบบัดกรีแล้ว เช่นเดียวกับรูปตัวอย่าง

 สั่งซื้อคลิกที่นี่  http://www.radio-diy.com/p/39